04.12.2021

Jouhevaa kumppanuutta mainostoimiston kanssa

Yhteistyö mainostoimiston kanssa ei ole rakettitiedettä. Mainostoimistoon kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, mutta jo pienellä valmistautumisella yhteistyöstä tulee molemmin puolin jouhevaa ja antoisaa. Samalla myös tavoitteiden saavuttaminen on helppoa ja tehokasta. Parhaimmillaan asiakkaan ja mainostoimiston yhteistyö on kumppanuutta, jonka puitteissa ratkaistaan yhdessä liiketoiminnan ongelmia.

Mitä yhteistyöllä tavoitellaan?

Jo ennen kuin mainostoimistoon ottaa yhteyttä, yrityksen kannattaa pohtia mitä markkinointi- ja mainostoimenpiteillä halutaan saada aikaan. Yleensä halutaan edistää tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Mutta tärkeää on myös miettiä, onko tarkoitus panostaa hetkelliseen myynnin kasvuun, esimerkiksi alennusmyyntien kautta, vai pitkäjänteisempään toimintaan, jolloin tavoitteena voi olla laajempi brändin rakentaminen ja tunnettavuuden lisääminen. Asetetut tavoitteet antavat hyvin pitkälle suuntaa siitä, minkä kokoisia resursseja projekti vaatii ja mitä keinoja tavoitteiden saavuttamisessa kannattaa soveltaa. Onkin siis suositeltavaa käyttää hetki jos toinenkin tavoitteiden pohtimiseen.

Jos kyseessä on laajempi yhteistyöprojekti, voi työskentely mainostoimiston kanssa muuttua  hyvinkin intensiiviseksi ja pitkäjänteiseksi toiminnaksi. Parhaimmassa tapauksessa mainostoimistosta tulee yrityksen brändin rakentamisen strateginen kumppani, jonka kanssa ratkaistaan yhdessä liiketoiminnan ongelmia. Pitkän yhteistyön aikana mainostoimistolle kertyy syvä ymmärrys asiakasyrityksen toiminnasta ja sen haasteista sekä siitä, miten mainontaa voidaan muokata vastaamaan asiakkaan ajankohtaisia tarpeita. Mainostoimistoista onkin tullut ajan myötä laajojen palvelukokonaisuuksien tarjoajia. Kukellakaan palveluratkaisut eivät rajoitu vain perinteisiin mainonnan palveluihin, vaan tarjolla on myös esimerkiksi verkkosivusuunnittelua, sisällöntuontoa ja digitaalisen markkinoinnin suunnittelua.

Kuinka paljon resursseja projektiin laitetaan?

Kun mainos- ja markkinointitavoitteet on asetettu, on seuraava askel miettiä, kuinka paljon olet valmis käyttämään resursseja projektiin sekä budjetin että ajankäytön suhteen.

Monesti budjetti määritellään sen mukaan, mihin mainostajalla on vähintäänkin varaa. Usein tällaiset budjetit ovat mainonnan tavoitteisiin nähden hieman liian pieniä, ja vaarana onkin, että tavoitteet jäävät saavuttamatta ja mainonta tuottaa vain vähän. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta olisikin mielekkäämpää määritellä se, kuinka suuri rahallinen satsaus tarvitaan, jotta tavoitteisiin päästään. Vaikka tähän budjettiin ei heti päästäisikään, on tieto ihannebudjetista mainostoimenpiteiden jatkon kannalta oleellinen. Maltillistakin mainosbudjettia voi myös nostaa sitä mukaan kun tuloksia saavutetaan, ja kun nähdään miten mainonta tehoaa.

Mainostoimisto kuuntelee asiakastaan herkällä korvalla, jotta myös nekin toiveet ja tavoitteet saadaan toteutettua, joita asiakkaat eivät välttämättä ole osanneet pukea sanalliseen muotoon.

Rahallisten resurssien lisäksi markkinointiin kannattaa varata riittävästi myös aikaa. Mitä tiukempi aikataulu projektin valmistumiselle on, sitä enemmän se vaatii ajallista panostusta myös asiakkaalta. Tällöin projektin kaikki vaiheet käydään ripeämmin läpi ja asiakkaalta odotetaan nopealla tahdilla vastauksia ja päätöksiä. Yhteistyöprojekti sisältää yhteisiä palavereja ja keskusteluja matkan varrella prosessin alusta loppuun asti. Yrityksen tulee ottaa kantaa mainostoimiston tekemiin visuaalisiin ja sisällöllisiin valintoihin ja huolehtia tarvittaessa tavoitteiden ja toiminnan tarkentamisesta. Mainostoimiston puolestaan tulee kuunnella asiakastaan herkällä korvalla, jotta saadaan toteutettua myös nekin toiveet ja tavoitteet, joita asiakkaat eivät välttämättä ole osanneet pukea sanalliseen muotoon. Näin mainostoimisto pystyy ehdottamaan asiakkaille myös uudenlaisia ratkaisuja, joita he itse eivät ole osanneet ottaa huomioon.

Mitä sitten, kun yhteistyö on alkanut?

Lopuksi vielä pari vinkki siihen, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun yhteistyö lähtee käyntiin.

Jouhevan yhteistyön saavuttamiseksi on asiakkaan hyvä nimetä projektille vastuuhenkilö, joka pystyy hoitamaan projektia yrityksen päässä keskitetysti. Tällöin kommunikointi nopeutuu ja sujuvoituu molemmin puolin.

Mikäli asiakkaalta jo löytyy valmista materiaalia esimerkiksi graafiseen ilmeeseen liittyen, on tämä materiaali hyvä koota kokoon ja toimittaa se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mainostoimiston graafikoiden käyttöön. Näin aikaa ei kulu materiaalin etsimiseen projektin myöhemmässä vaiheessa, ja se voidaan ottaa mukaan suunnitteluun heti alusta lähtien.

Mikäli haluat panostaa yrityksesi markkinointiratkaisuihin, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle, niin ota rohkeasti meihin yhteyttä! Me Kukella kerromme sinulle mielellämme palveluistamme ja voimme yhdessä miettiä juuri sinulle sopivaa ratkaisua.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje