02.11.2021

Kuke Hack -vinkkisarja osa 2 – Paranna verkkosivusisältöjen laatua oikeilla avainsanoilla

Tuomas Lieskivi keltaisella taustalla
Tuomas Lieskivi
Copywriter

articles

content creation

web analytics

campaign management

Tuomas Lieskivi keltaisella taustalla

Tuomas Lieskivi
Copywriter

articles

content creation

web analytics

campaign management

Tuotteiden tai palveluiden digimarkkinoinnissa hyvin kirjoitetut tuote-esittelyt, asiantuntija-artikkelit ja blogitekstit ovat hyödyksi. Ne puhuttelevat ja saavat toimimaan. Kun verkkosivusisältöjä mainostetaan Googlen eri verkostoissa, vaikuttaa niiden näkyvyyteen Googlen laatupisteet. Kuke Hack -vinkkisarjan toisessa osassa kerromme, mitä sisällöissä ja niiden Google-markkinoinnissa kannattaa ottaa huomioon.

Laadukkaille verkkosivuille on monia kriteerejä. Graafinen ilme, latausnopeus ja selkeät sivukategoriat tulevat monilla ensiksi mieleen. Kun asiakkaiden halutaan tutustuvan johonkin sivun tiettyyn osaan, on sieltä myös löydyttävä sisältöjä – tekstiä. Hyvät tekstisisällöt vastaavat usein lukijan ongelmaan tai saavat ostamaan. Ne puhuttelevat.

Kun sivuille ohjataan Googlen mainosten kautta, on lisäksi puhuteltava Googlen hakukonetta. Google arvioi sivuja sen perusteella, kuinka yhteneviä mainosten ja sivujen sisällöt keskenään ovat. Silloin tekstien luettavuuden ja informatiivisuuden lisäksi tärkeä osa on hakukonelöydettävyydellä.

Google-mainokset, avainsanat ja verkkosivusisällöt ansaitsevat toisensa

Verkkosivusisältöjen ja mainosten laadun yhteisenä mittana ovat avainsanat. Niitä on syytä lisätä sivujen sisältöihin ja mainosteksteihin sen perusteella, miten ne kuvaavat yrityksesi tuotteita, palveluja tai arvoja. Lisäksi on huomioitava, vastaavatko ne hakuihin, joita asiakkaat tekevät Googlessa. 

Avainsanoja voi keksiä itsekin, mutta Google Ads tarjoaa monia mittareita, jotka ovat tässä avuksi. Mittarit esimerkiksi paljastavat millainen on mainosten ja laskeutumissivujen relevanssi eli yhtenevyys. Jos Google antaa mainoksille huonot laatupisteet, on silloin tarkasteltava sitä, ovatko verkkosivujen tekstit linjassa valittujen avainsanojen, mainosten ja käyttäjien hakujen kanssa – ja tehtävä sisällöntuotantoa sen pohjalta. Tämä vaatii usein jatkuvaa optimointia ja sivujen päivittämistä, mutta kun sisältöjä suunnitellaan huolellisesti, palkitsee Google ne korkeilla laatupisteillä eikä mainoskampanjoihin silloin tarvitse käyttää suuria budjetteja.

Hakukonemarkkinoinnin näkökulmasta verkkosivusisältöjen suunnittelussa onkin jo lähtökohtaisesti hyvä ajatella niiden hakukonelöydettävyyttä. Jos esimerkiksi kulttuuripalveluiden tarjoaja haluaa mainostaa tulevan sesongin tapahtumia, on ennen Googlen mainoskampanjan tekemistä syytä laatia sille asianmukainen laskeutumissivu ja täyttää se oleellisilla tekstisisällöillä ja avainsanoilla. Pelkkä sivuille lisätty mainoskuva ei riitä, sillä Google ei indeksoi eli tunnista sitä kirjoitetun tekstin tavoin.

 

Kuvassa avainsanoja, jotka kuvaavat hakukonelöydettävyyttä.

 

Mitä ovat long tail -avainsanat?

Avainsanojen suunnittelussa avainsana mielletään usein juuri sellaiseksi kuin miltä se kuulostaakin: yhdeksi sanaksi. Sellaisia voivat olla vaikka mainos tai markkinointi tai yhdyssanoja, kuten digimarkkinointi tai ostopolku.

Kun teet hakuja Googlessa, et aina tiedä mitä olet hakemassa, mutta tunnistat varmasti ongelman, johon kaipaat ratkaisua. Silloin valitset pidempiä sanayhdistelmiä, useampien sanojen muodostamia lausekkeita eli niin sanottuja long tail -avainsanoja. Niiden avulla voidaan tarjota sisältöjä, tuotteita tai palveluja, joita Googlen käyttäjätkin etsivät. Kun asiakkaasi esittävät Googlelle kysymyksiä kirjoittamalla pitkiä “tiedustelevia” hakuja, voit silloin vastata suoraan asiakkaan tarpeeseen.

Avainsanoja kannattaa lisätä leipätekstin eli varsinaisen tekstisisällön lisäksi otsikoihin ja kuvateksteihin.

Long tail -avainsanat ovat hyödyllisiä siksi, että hakukoneen voi odottaa tarjoavan sitä tarkempia tuloksia, mitä yksityiskohtaisempia haut ovat. Lausekehaku tarjoaa kirjoittajalleen vastauksen nopeammin kuin lausekkeen muodostamat yksittäiset avainsanat. Siksi palvelun tai tuotteen tarjoajana on syytä pohtia juuri sellaisia pitkän hännän hakuja, joita toimialallasi mahdollisesti käytetään ja lisätä niitä sitten sekä mainoksiin että sivujen sisältöihin.

Pitkän hännän avainsanoja kannattaa lisätä leipätekstin eli varsinaisen tekstisisällön lisäksi otsikoihin ja kuvateksteihin. Niitä voi myös lisätä “pinnan alle” lähdekoodin title-kenttään ja sisällyttää sivujen saavutettavuutta tukeviin vaihtoehtoisiin teksteihin (alt text).

Miten löytää hyvät avainsanat?

Nyt tiedät, miten tärkeää on vastata hakuihin, joita toimialallasi käytetään. Ymmärrät ehkä myös, millä tavoin puhutella kohderyhmääsi. Mutta miten löytää oikeat sanat ja lausekkeet hakukoneoptimoinnin ja -markkinoinnin tueksi?

Hakusanojen selvittämiseksi on olemassa erilaisia työkaluja. Voit aloittaa tutkimalla, millaisia tuloksia Googlen hakukone antaa erilaisille hauille. Seuraavaksi voit kokeilla Google Trends -palvelua, joka kertoo millaisia sanoja Googlessa esiintyy. Google Search Console tekee saman, mutta vielä hienostuneemmin. Se heijastaa sanavirtaa, jota Google on indeksoinut tiettynä ajanjaksona. Jo sieltä voi katsoa, mitkä ovat Googlen hauissa suosittuja sanoja ja pohtia, voisiko niitä käyttää avainsanoina ja minä vuodenaikoina.

Google Ads -tili tarjoaa tarkimman työkalun digimarkkinoinnissa käytettävien hakusanojen selvittämiseen. Avainsanojen suunnittelija (Keyword planner) kertoo, mitkä palveluun, tuotteisiin tai toimialaan liittyvät avainsanat ovat suosittuja sekä myös sen, kuinka kilpailtuja ne ovat ja kuinka paljon niistä Googlen mainoshuutokaupassa maksetaan. 

Avainsanojen suunnittelija tarjoaa myös aihetodisteita muiden mainostajien mainosten laadusta. Tämä on hyödyllistä sikäli, että jo pelkkä tieto samoista avainsanoista kilpailevista mainostajista auttaa palveluiden tai tuotteiden vertailukehittämisessä. Dataa tulkitsemalla voi vierailla kilpailijoiden sivuilla ja kehittää omia hakutuloksia niiden pohjalta.

Tätä kaikkea saat myös Kukelta. Ota yhteyttä
 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje