30.09.2019

Mitä logo kertoo yrityksestä ja miksi sitä tarvitaan?

Hyvä logo antaa oikean mielikuvan yrityksestä


Logo muodostuu useimmiten sekä tekstistä että grafiikasta. Hyvässä logossa on selkeitä elementtejä, jotka jäävät ihmisten mieleen helposti ja erottavat yrityksen muista alan yrityksistä. Sen pääasia on kertoa yrityksen nimi. Logo on kuitenkin tärkeä yritykselle monista syistä, eikä vähiten siksi että se luo oikeanlaisen mielikuvan yrityksestä. Logo ohjaa sitä tärkeää ensimmäistä mielikuvaa, joka yrityksestä muodostetaan. Logo näyttää maailmalle, miten yritys on profiloitunut. Esimerkiksi haluaako yritys asiakkaikseen varttuneempaa väkeä vai trenditietoisia nuoria, halutaanko vedota laatutietoisiin asiakkaisiin vai niihin jotka ostavat aina halvimman tuotteen. Näiden ja monien muiden asioiden tulee näkyä logossa, jotta oikeat asiakkaat löytävät brändin luo. 

Ansaitse asiakkaan luottamus logolla


Ammattilaisen tekemä logo on suunniteltu, toteutettu ja viimeistelty huolella. Se herättää luottamusta. Amatöörimäinen ja sekava ilme taas herättää kysymyksiä, kuten “Onko yritys tosissaan ja osaavatko he asiansa? Kykenevätkö he toteuttamaan ja toimittamaan sovitun tuotteen tai palvelun?” Hyvällä logolla ansaitaan asiakkaan luottamus. 

Kyse on aina asiakkaan 
luottamuksen voittamisesta 
ja sen pitämisestä. 

Selkeä logoteksti on äärimmäisen tärkeä, jotta logo on aina luettava, esiintyi se sitten rekan tai kynän kyljessä, sanomalehtimainoksessa, valotaulussa, TV mainoksessa tai asiakirjan marginaalissa. Logossa on hyvä olla mahdollisimman vähän yksityiskohtia ja mielellään enimmillään vain kolmea eri väriä.

Hyvän logon voi luonnostella muutamalla viivalla ulkomuistista.


Käytä logoa aina johdonmukaisesti. Tämä on tärkeää, jotta sen tunnistettavuus säilyy. Mitä suurempi organisaatio, sitä tärkeämpää johdonmukaisuus on ja sitä laajemmat ja tarkemmat ohjeet logon käytölle on syytä luoda. Tätä ohjetta kutsutaan graafiseksi ohjeistoksi ja sitä käsittelen suraavassa kirjoituksessa. 


Logon tilaaminen mainostoimistosta

Kun tilaat logoa muista, että paraskaan designer ei pysty tuottamaan sinulle unelmiesi logoa jos et osaa kertoa mitä haluat. 
Valmistaudu vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä yrityksesi tekee ja missä?

 • Ketkä ovat suurimpia kilpailijoita alalla ja miten haluat erottautua heistä?

 • Ketkä ovat asiakkaitasi ja kohderyhmääsi?

 • Mitä ilmeessä ja logossa ei saa mielestäsi olla? (esim värejä, assosiaatiota, tyylejä)

 • Mitä tunteita ja arvoja logon tulisi ilmentää?

 • Ensimmäiseen palaveriin voi aina tuoda kuvia sekä esimerkkejä ilmeistä, logoista, jutuista jotka ovat mielestäsi toimivia ja kauniita. 

Referenssi ei ole koskaan pahitteeksi suunnittelun aloituksessa. Inspiraatiota voi ottaa muista, mutta kopioida ei tietenkään saa.

 

Muista, että logo suunnitellaan ensisijaisesti asiakkaitasi varten. Mieti yritystäsi ja ilmettäsi asiakkaan näkökulmasta.
Mikä vetoaa juuri sinun asiakkaisiin?
Mitä he arvostavat eniten?

 

Alla esimerkkejä Kukessa toteutetuista logoista. Joissain logoissa asiakas on ollut hyvin paljon mukana muokkaamassa lopputulosta, toisissa taas graafikon ensimmäinen vedos on miellyttänyt asiakasta ja se on valikoitunut yrityksen logoksi. Prosesseja on yhtä monta kuin on logoja, mutta yhteistäkin niillä on. 

Logon suunnitteluprosessi pähkinänkuoressa:

 • Prosessin täytyy lähteä liikkeelle tutustumalla asiakkaaseen, hänen yritykseensä, toiveisiinsa sekä kilpailijoihin.

 • Tämän jälkeen valmistetaan logovedoksia tarjouksessa sovittu määrä.

 • Tarjouksessamme on usein 1-2 korjauskierrosta. Vedoksia voidaan tuntihintaisesti korjata tai luoda yli tarjouksessa määritellyn määrän.

 • Kun logo on hiottu lopulliseen muotoonsa, logo lähetetään asiakkaalle kaikissa tarvittavissa tiedostomuodoissa.

 • Samassa vaiheessa mietitään logon käyttöä, muita graafisia elementtejä, värejä, fontteja ja ilmettä. Tämä kaikki kirjataan graafiseen ohjeistukseen tai tehdään laajempi versio siitä eli brändikäsikirja.

  Aiheesta lisää blogikirjoituksessa jossa käsitellään graafista ohjeistusta ja brändikäsikirjaa täällä.
   

 

Alla Kukessa vuosien varrella toteutettuja logoja summittaisessa järjestyksessä.

 

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje