06.11.2023

Vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitat tehokkaasti kohderyhmäsi

Kukka Kalin vaaleanpunaisella taustalla
Kukka Kalin
CEO, Partner

sales

HR

financials

Kukka Kalin vaaleanpunaisella taustalla

Kukka Kalin
CEO, Partner

sales

HR

financials

Vaikuttajamarkkinoinnin etuna on tarkka kohdentaminen, sillä vaikuttajilla on yleisöt jo valmiina. Tämä lisää markkinoinnin uskottavuutta, kun markkinointi tapahtuu vaikuttajan eikä mainostajan kanavissa. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden luoda autenttisia tarinoita.

Koska vaikuttajan arvot ja asenteet vaikuttavat hänen tuottamiin sisältöihin, on vaikuttaja syytä valita huolella ja varmistaa, että vaikuttajan maailmankuva on toivomasi viestin mukainen.

Mitä vaikuttaja tekee?

Vaikuttajamarkkinoinnin tarkoituksena on markkinoida palveluja tai tuotteita, kuten missä tahansa markkinoinnissa. Siksi vaikuttajan työ liittyy niiden ympärille rakennettuihin sisältöihin.

Sisällöt voivat olla vaikka yhteistyöprojekteja, kilpailuja, arvontoja, sponsorointeja sekä kumppanuuksia. Näistä sisällöistä vaikuttaja viestii valituissa kanavissa valitsemallaan tavalla, esimerkiksi tekemillään tekstijulkaisuilla tai kuvaamillaan videoilla.

Se, miten hyvin nämä sisällöt ovat onnistuneet tavoittamaan tavoiteltuja kohderyhmiä, on vaikuttajamarkkinoinnin lopullinen tavoite. Onnistumista voidaan mitata erilaisilla mittareilla, kuten sitoutumisasteella, seuraajien kasvulla, verkkoliikenteen lisääntymisellä ja konversioprosenteilla. Kampanjoiden tuloksia on tärkeä seurata ja analysoida suhteessa kampanjalle asetettuihin tavoitteisiin.

Kannattaako valita lyhyt- vai pitkäaikainen vaikuttajayhteistyö?

Millaisia tuloksia vaikuttajamarkkinoinnista sitten voi odottaa? Siihen vaikuttaa se, kuinka pitkä vaikuttajakampanja valitaan.

Lyhytkestoiset vaikuttajakampanjat tai -yhteistyöt kestävät yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Tämä sopivat erinomaisesti tuotelanseerauksiin tai lyhytaikaisiin promootioihin, joissa tavoitellaan nopeaa ja voimakasta vaikutusta kohdeyleisöön. 

Lyhytkestoinen yhteistyö voi tuottaa nopeita tuloksia, mutta se ei välttämättä luo syvällisempää sitoutumista vaikuttajan ja hänen yleisönsä välille.

Pitkäaikainen vaikuttajayhteistyö on usein kuukausista jopa vuosiin kestävää yhteistyötä, jossa vaikuttaja toimii brändin tai yrityksen lähettiläänä pitkällä aikavälillä. Tällainen yhteistyö mahdollistaa syvemmän suhteen rakentamisen vaikuttajan ja hänen seuraajiensa välillä. 
Pitkäaikaisessa vaikuttajayhteistyössä markkinoitava tuote tai palvelu niveltyy brändinä osaksi vaikuttajan arkea ja sisältöä, mikä voi parhaimmillaan vahvistaa brändin asemaa tietyllä markkinasegmentillä.

Molemmilla lähestymistavoilla on omat vahvuutensa. Se, kumpi valitaan, riippuu tavoitteista, budjetista ja kohdemarkkinasta. Lyhytkestoinen yhteistyö painottaa nopeaa vaikutusta, kun taas pitkäaikainen yhteistyö rakentaa syvempää suhdetta ja uskottavuutta ajan mittaan.

Kukella osaamme tunnistaa juuri sinulle sopivan ratkaisun. Ota yhteyttä ja saavutetaan yhdessä näkyviä tuloksia vaikuttajamarkkinoinnin avulla. 

Mitä tuloksia vaikuttajayhteistöillä voidaan saavuttaa?

Vaikuttajamarkkinointi on olennainen osa nykyaikaisia brändistrategioita. Yhteistyö vaikuttajien kanssa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisöjä tehokkaasti ja auttaa rakentamaan vahvempia brändisuhteita. Vaikuttajayhteistyölle asetetut odotukset ja tulokset heijastavat usein suoraan brändin tavoitteita, kohdeyleisöjä ja yhteistyön luonnetta.

Ohessa yleisimpiä odotuksia, joita vaikuttajayhteistyölle voidaan asettaa:

Näkyvyys ja tietoisuus: Vaikuttajayhteistyö lisää brändin näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja tavoittaa suuren osan kohdeyleisöstä. Tämä kasvattaa brändin tunnettuutta ja herättää kiinnostusta uusien potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

Kohdennettu sisältö: Vaikuttajat luovat sisältöä, joka resonoi heidän seuraajissa ja mahdollistaa kohdennetun viestinnän. Sen myötä voi saada läpi brändin sanoman ja tuoda esiin tuotteiden tai palveluiden ainutlaatuisia piirteitä.

Uskottavuus ja sitoutuminen: Vaikuttajat nauttivat seuraajiensa luottamusta. Yhteistyö vaikuttajan kanssa voi tuoda brändille uskottavuutta ja vahvistaa sen asemaa alalla. Lisäksi, jos yhteistyö on aitoa ja hyvin toteutettua, se voi edistää sitoutumista ja yleisön osallistumista.

Sosiaalinen liikenne ja konversiot: Hyvin toteutetun vaikuttajayhteistyön seurauksena mainostajan brändi kohenee, kun vaikuttajan seuraajat siirtyvät julkaisuista myös mainostajan omiin kanaviin. Se voi johtaa myynnin kasvuun ja konversioiden lisääntymiseen.

Sisällön monimuotoisuus: Vaikuttajat tuovat sisältöön oman ainutlaatuisen näkökulmansa ja tyylinsä, mikä usein rikastuttaa brändin viestintää ja tarjoaa uusia tapoja esittää tuotteita tai palveluita.

Yhteisön rakentaminen: Pitkäaikainen vaikuttajayhteistyö voi auttaa mainostajaa rakentamaan uskollista seuraajayhteisöä. Silloin vaikuttajan toimivat brändin äänenä ja linkkinä brändin ja yleisön välillä.

Mittaus ja analytiikka: Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuutta on mahdollista seurata ja mitata. Tulosten perusteella tunnistetaan, kuinka hyvin yhteistyö on tuottanut haluttuja tuloksia ja tehdä tarvittaessa muutoksia tuleviin kampanjoihin tai vaikuttajahakuihin.
 

Luo onnistunut vaikuttajakampanja
oppaan avulla

Lataa vaikuttajakampanjaopas

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje