Kolme piirroshahmoa keskustelevat ympärillään ajatuskuplia, joissa näkyy maapallo ja puhelin.
05.06.2024

Vinkit hyvään briiffiin

Jolanda Jokinen
Graphic Designer

illustration

brand creation


Jolanda Jokinen
Graphic Designer

illustration

brand creation

Briiffi (engl. brief) eli ohjeistus tai toimeksianto on tärkeä työkalu tuloksellisen ja tehokkaan markkinoinnin tekemisessä. Sen tarkoitus on muokata asiakkaan ja mainostoimiston välisestä yhteistyöstä investointi, joka vastaa ennalta määrättyihin tavoitteisiin.

Jotta mainostoimisto pystyy toteuttamaan asiakkaalle kustannustehokkaasti palveluita, on tärkeää tuntea yhteistyön tavoitteet. Niitä voivat olla esimerkiksi myynnin tai tunnettavuuden lisääminen. Jotta molemmat osapuolet löytäisivät yhteisymmärryksen siitä, mitä lopputulokselta halutaan, tarvitaan briiffi. Mitä tarkempi briiffi, sitä parempi lopputulos.

Hyvällä briiffillä varmistetaan yhteistyön läpinäkyvyys ja rehellisyys. Silloin saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos, johon niin asiakkaan kuin toteuttajan on helppo olla tyytyväinen.

Briiffi on toimeksiannon lähtölaukaus, ja sellaisena se voi olla kirjallinen tai visuaalinen. Sen tulisi vastata pääosin seuraaviin kysymyksiin: mitä tavoitellaan, miksi ja miten ja missä aikataulussa. 

Varaa briiffin kirjoittamiselle aikaa, sillä huolellisesti tehty briiffi säästää aikaa, rahaa ja turhia kommenttikierroksia tulevaisuudessa.

Hyvän briiffin tulisi vastata ainakin näihin peruskysymyksiin:

1. Mikä on tuotteen, palvelun tai sisällön aihe?

Hyvän briiffin tulisi sisältää lyhyt kuvaus tuotteesta, palvelusta tai sisällöstä jota on tarkoitus markkinoida. Onko tuote uusi vai vanha? Mitä siitä halutaan kertoa? Mikä on sitä käsittelevän sisällön aihe?

2. Mikä tekee markkinoitavasta asiasta erityisen?

Mitkä ovat markkinoitavan asian tärkeimmät hyödyt kohderyhmälle? Millä tapaa esimerkiksi tuote erottuu muista ja mikä on sen tärkein myyntivaltti? Miksi asiakkaiden pitäisi innostua tuotteesta, palvelusta tai sisällöstä?

3. Mikä on tärkein tavoite, mitä halutaan saada aikaan?

Tavoite voi olla suoraan kaupallinen tai tarkoituksena voi olla näkyvyyden tai tunnettuuden lisääminen yritykselle. Imagon rakentaminen tai vahvistaminen, muuttaminen tai uudistaminen voivat olla myös tavoitteita. 

4. Kohderyhmät?

Kohderyhmää on tärkeä miettiä, sillä sen avulla voidaan rajata markkinointia oikeille ihmisille. Kohderyhmä vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen lopputuloksesta tulee. 

5. Mitä materiaalia tullaan tekemään?

Briffiissä on tärkeää tuoda esille myös markkinoinnin kanavat. Onko kyseessä painettu lehtimainos, juliste tai flaijeri vai syntyykö suunnittelun tuloksena video tai mainos johonkin kampanjaan. Briiffiltä voidaan odottaa myös kilpailua, verkkosivuja tai messujen suunnittelua ja markkinointia. Kyse voi olla myös laajemmin kampanjasta, tapahtumasta tai kokonaisesta brändiuudistuksesta.

6. Briiffin budjetti?

Briiffin tulisi sisältää tieto siitä, paljonko projektille on varattu rahaa. 

7. Aikataulu?

Selkeä aikataulu on joka projektin kivijalka, ja sekin tulee hyvästä briiffistä ilmi. Joskus on myös tärkeää listata briiffiin projektin jokaisesta vaiheesta vastaavat vastuuhenkilöt, varsinkin silloin kun projekti on laaja ja koskee useampaa ihmistä. 

8. Kilpailijakartoitus

Briiffiin olisi hyvä avata myös kilpailijat. Vaikka ne ovat itsestäänselviä yritykselle, voivat ne olla täysin uutta tietoa ulkopuoliselle toimistolle. Mainontaa tulisi aina suunnitella tietylle kohderyhmälle. Sen vuoksi kannattaa kirjata ylös kilpailijoiden brändilupaukset, mahdolliset sloganit, erottuvuustekijät ja viimeisimmät kampanjat. Nämä tiedot helpottavat mainonnan suunnittelussa. Silloin lopputulos erottuu edukseen kilpailijoista. 

10. Muut toiveet ja yksityiskohdat

Briiffissä on hyvä aina mainita toiveet sisällöstä ja mahdollisesti kerätä visuaalista ajatuskarttaa ja mood boardia. Monesti kuvat ja esimerkit toimivat apukeinoina vahvistamaan ajatusta siitä, mitä toimeksiannolta halutaan. Briiffiin on hyvä kirjata ylös myös kaikki yksityiskohdat ja mahdolliset säännöt ja rajoittavat tekijät.

Mikäli projektin voi odottaa sisältävän paljon toimitustyötä, olisi asiakkaan hyvä koota materiaali valmiiksi jaettavaan kansioon. Asiakkaan vastuulla on pitää huoli omasta sisällöstään, jotta suunnittelija voi keskittyä rauhassa omaan työhönsä.

Jos briiffin kirjaaminen tuntuu hankalalta, pyydä apua Kuken asiantuntijoilta

Tavallisesti briiffi toimitetaan kirjallisessa muodossa. Suullinen, keskusteluun perustuva briiffi voi olla myös paikallaan kirjallisen briiffin ohessa. Asiakas ei aina tiedä, millainen briiffin tulisi olla, jolloin yhteisen keskustelun tärkeys korostuu.

Jos briiffin antaminen jännittää, huoli pois. Kuken sisällöntuottajat osaavat kysyä juuri oikeita kysymyksiä, joiden avulla saamme selville juuri oikeat asiat toivotun lopputuloksen luomiseen. Tarvittaessa autamme ideoinnissa ja kirjoitamme briiffin yhdessä. Yksin ei tarvitse onnistua.

Muista, että briiffi voi myös muuttua matkan varrella. Projektin edetessä mukaan tulee usein uutta informaatiota, joka pitää ottaa huomioon lopputuloksessa. Lähtökohtaisesti on kuitenkin tärkeää vastata alkuperäiseen briiffiin. Silloin sen muokkaaminen ja soveltaminenkin on helpompaa. 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje