30.01.2021

Vinkit 2021 markkinoinnin suunnitteluun

Vinkit 2021 markkinoinnin suunnitteluun

Kukka Kalin vaaleanpunaisella taustalla
Kukka Kalin
CEO, Partner

Markkinoinnin kanssa ei parane levitä joka suuntaan vaan fokusoitua oman osaamisen ja asiakasryhmänsä sekä palvelupolun sisällä. Relevantti, lähes realismiin tähtäävä helppo, mutta yllättävä palvelukokemus on toteutettava turvallisesti alusta loppuun sekä diginä. Markkinointi automatisoituu entisestään, ja voit jo lähes huomaamattasi käyttää automatisoituja markkinoinnin keinoja.

Fyysinen kosketuksen kaipuu hiertää, ja markkinoinnin onkin napsittava pisteet nyt kaikilla mahdollisilla keinolla kohdatakseen turvallisesti sama fyysinen kosketus. Onko se edes mahdollista? Mieti miten unboxing tapahtuu ja miltä se tuntuu, tuoksuu. Mikä on digitaalinen unboxing-elämys? Mitä asiakas kokee odottaessaan? Miten pidät hyvän mielen yllä odotuksen aikana?

Videota kulutetaan paljon. Kohtaamiset ovat etänä, vaikka monen työt ovat muuttaneet samaan paikkaan missä kulutetaan vapaa-aikaa. Kaikesta digitaalisuudesta huolimatta on luotava läheisyyden tuntua. Videot ovat myös pilkkoutuneet takaisin slidemäiseen muotoon, mutta muoto onkin nyt stoorien puolelta tuttu vertikaali. Vaikka emme enää matkustaisi toimistoihin ja takaisin, on tämä luonut vallan kuluttaa videota vieläkin lyhyemmässä ajassa. Oleellisen tiivistäminen saavutettavaksi kautta linjan on siis tärkeämpää kuin koskaan.

Vinkit vuoden 2021 kohtaamiseen markkinoinnin suunnittelussa

 • Ole läsnä ja hyödynnä lyhytaikaisen (24 h) sisällön tuoma sisältövariaatio mielenkiinnon lähteenä
 • Luo vahva tunne autenttisuudesta
 • Panosta sitouttavaan sisältöön
 • Tekstitä videot ja huolehdi metatiedoista
 • Automatisoi resurssiesi mukaan
 • Pysy olennaisessa ja tiivistä lisää
 • Luo tunne fyysisestä kokemuksesta
 • Huomaa tyhjän tilan mahdollisuudet
 • Rauhoita visuaalisuus, värimaailma ja hillitse kuvapankkikuvien käyttöä
 • Symboleiden kautta tehtävä kommunikointi voimistuu
 • Palauta maailmalta saamaasi hyvää kohdennetusti ja selkeästi asiakkaidesi mielenkiinnon näkökulman kautta
 • Huolehdi turvallisuuden ja yksityisyyden tunteesta ja jaa krediitti sinne, minne se kuuluu

 

Sitten sen paljon pidempi versio kaikesta

Vuosi 2020 pakotti ihmiset ajattelemaan, kulkemaan  ja kohtaamaan toisensa poikkeuksellisella tavalla. Monella elämänalueella tapahtui pysähdys. Muuttuiko mikään pysyvästi? Sen näemme tulevaisuudessa.

Olemme kollektiivisesti päästäneet työn hiipimään koteihimme, intiimiin tilaan. Tilaan jossa nyt työ- ja vapaa-aika limittyvät. Olemme jumissa emmekä pääse matkustamaan tilasta pois. Asiakkaat, kommunikointi, opiskelu, harrastaminen, työ, shoppailu, juhlat ja kokoontumiset muuttivat rytinällä tilaan nimeltä online. Tai pieniin ryhmiin mahdollisimman vähäisellä fyysisellä läheisyydellä. 

Brändin näkyvyys ei enää muodostu fyysisen tilan rajaamana. On opittava muita lähestymistapoja ja ymmärrettävä se monimuotoisuus, joilla informaatio leviää asiakkaiden rajapinnassa, digitaalisissa palvelupoluissa ja tiedonhaun kanavissa. Koko ostamisen ja kommunikoimisen prosessi on pirstaloitunut usean kanavan alle eri käyttäjäryhmiin. Olemme siirtyneet ajasta ja paikasta riippumattomuuteen. Kuinka siis luoda brändiä hamuavalle kokonaisvaltainen kokemus, joka vakuuttaa asiakkaan ja on turvallinen? Tapahtuuko se lisätyn virtuaalitodellisuuden vai jonkin muun elämyksen kautta?

Asiakaskanta elää murrosta. Toivon pilkahdukset yhdistettynä paikalliseen kontekstiin luovat yrityksen äänelle vakuuttavuutta. Miten voit synnyttää fyysisen kokemuksen ilman ihmismassojen liikuttamista? Onko se tuoksu, tuntuma, värimaailma tai ehkä loistava tarpeeseen vastaava asiakaspalvelu?

Käyttämämme kommunikoinnin kanavat ovat muuttuneet käytössämme. Nyt live on live somessa tai jossain muussa kanavassa kuin käsin kosketeltavasti tässä. Tapaamme ystäviämme WhatsAppissa. Kokouksiin kirjaudutaan tietokoneelta tai puhelimelta. Osallistujat multitaskaavat monin tavoin, jotka eivät ennen olleet mahdollisia kokouksissa.. Kokouksia terrorisoivat lapset, lemmikit ja postia kuljettavat postihenkilöt. Nopeat ovat ottaneet alustat haltuun, hyödyntäneet kanavia uudella tavalla kaupallisessa mielessä ja käyttäneet luovaa inhimillistä osaamista ajattelemalla toisin.

On tapahtunut siirtyminen sinne missä potentiaaliset asiakkaat ovat, virtuaaliseen todellisuuteen, digitaalisesti kohdattavaksi. Myös hoitohenkilökunta ja tiedotusväki on nopeasti ottanut kanavat haltuun. Ilmoitustaulun vetovoima on hiipunut.

Onko kuitenkaan yhteenkuuluvuuden ja yhteen kokoontumisen tarve vähentynyt? Olemme edelleen jumppaamassa ryhmänä kannustavan vetäjän voimin, mutta omassa olohuoneessa. Ryhmät keskustelevat keskenään ajasta ja paikasta riippumatta siihen soveltuvilla alustoilla. Kokoonnumme, mutta digitaalisesti. Nyt viimeistään osa “kunhan vain seurailen” -tyypeistä ovat avanneet suunsa ja jakaneet jäljen itsestään.

Olemassa olevien yritysten on löydettävä oma äänensä ja tapansa uusien tee se itse -tapojen ja yritysten joukosta näkyä sekä kuulua. Raja asiakkaan ja yrityksen välillä hälvenee. Tunnistatko missä menee se raja, jolloin asiakkaasta tuleekin sisällöntuottaja tai kokemuksen rakentaja? Asiakkaiden osallistaminen sinänsä ei ole uutta, mutta rooli on muuttumassa. Rohkeus ja johtajuus viedä läpi suuriakin muutoksia tai nähdä, mitä muuta jo olemassa olevasta tavarasta, alustasta, ideasta vielä saa tai muuttuuko koko käyttötarkoitus käyttäjien käsissä.

Tämä ei ole pelkkää nopean muutoksen ilotulitusta. Kestävät ja muokkautuvat ideat saavat parhaimman jatkumon, ja kehittyminen yhdessä luo mahdollisuudet arvokkaalle tiedolle ja taidolle. Anna lupa leikille ja leikkimielisyydelle sillä siellä voi olla piilossa liiketoiminnallisia arvoja, joista et itse tiennyt mitään.

Vastavuoroisuuden periaate ja luottamuksen rakentaminen yli rajojen näkyy myös työnantajien ja työntekijöiden suhteen. Tulevaisuus ei ole yhden muotin mukainen. Myös työnantajamielikuva on murroksessa. Mikä on toimistojen funktio tulevaisuudessa? Jääkö koti työpaikaksi? Eristyneisyyden tunne ja sen systemaattinen tunnistaminen tarkoittaa aktiivista työtä nopeatahtisen viestinnän ja koostettujen kokoontumisten yhdistämiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työntekijöitä pitäisi alistaa tekniikan orjiksi palvelemaan päättömästi vilkkuvia lukuisia viestintäkanavia. Myös turvallisuus ja yksityisyys korostuvat näissä toiminnoissa.

Vapauden ja yksityisyyden säilyttäminen kodin ja työpaikan rajan hämärtyessä on levinnyt. Enää ei vain somesta työtään ammentava vaikuttaja avaa kotiaan, vaan sen tekee myös moni muu vain pitämällä työpistettään kotonaan. Yhteiset säännöt pukeutumisen koodeista, ajankäytön joustavuudesta tai työn laadun ja tehokkuuden mittaamisesta helpottavat tekijöiden elämää. Samoin ymmärrys siitä, mitä ex-normaalista työpäivästä tuodaan osaksi etätyöpäivää.

Ruudun tuijottaminen kotona ilman sosiaalisia kontakteja työpäivän aikana saa aikaan myös väsymystä. Monimutkaiset klikkailukokemukset eivät houkuttele osallistumaan. Nopea ja symbolein tapahtuva kommunikointi ottaa vallan. Halu kommunikoida säilyy, mutta vapaa-ajalla valinta on suoraviivainen. Alustojen vaatimukset monimutkaistuvat, mutta käyttäjäystävällisyys, suunnittelu ja merkityksellisyys korostuvat. Verkkokauppojen tuotelistojen lisääminen somealustoille on jo normaalia vaikka osto saattaa edelleen tapahtua perinteisen verkkokauppa-alustan alla.

Ostokokemukset kulkeutuvat myös kotiin. Halu saada samankaltainen välitön halun ja tyytyväisyyden purskahtava tunne kotiin kuljetetusta tuotteesta luo paineita jakeluketjun ja ostoputken loppupäähän.Tämä luo myös mahdollisuuksien paikan, sillä epäilyttäviä kokemuksia tilauksista löytyy lähes jokaiselta ja odotukset ylittäviä ei ehkä kaikilta. Jakeluketjun kehittäminen voidaan nähdä kasvun lähteenä. Tämä kaikki pitäisi toteuttaa kestävällä ja skaalautuvalla pohjalla ottaen huomioon, että trendi ei välttämättä katoa vaan jatkaa koronan jälkeen voimistumistaan jo ilmastonlämpenemisen tiedostamisen myötä.

Mikä on fyysistä kauppaa vuonna 2021? Onko se kuljetuksen kohtaamista ovella tai postissa? Missä se kauppa luuraa? Mikä on fyysisen ja virtuaalisen kokemuksen kohtauspiste? Ajattele kestävän kehityksen läpi. Mikä on se tyhjä tila tai aika asiakkaan polulla, jolla voit nostaa kokemuksen uudelle tasolle.

Entä mitä yritykset tekevät polarisoituvalle narratiiville? Minkälaisen vastuun otatte? Vastaako käytännöllinen empatia odotuksia toiminnasta. Epäoikeudenmukaisuuteen vastataan eettisyydellä ja tasa-arvoa lisäävillä toimenpiteillä. Jokainen yritys on vastuussa oman tarinansa uudelleen luomisesta ja sanomisistaan sekä tekemisistään. Empatian nostaminen keskiöön ei välttämättä tee autuaaksi. Empatian kohdentaminen selkeästi pois koko maailmaa koskevasta yleisestä käsitteestä voi helpottaa sen kohdentamista. Lisää ripaus tarkoituksenmukaista omaa yrityksen toimintaan sopivaa empatiaa. Empatia ei ole vain kuuntelua ja reagointia, se on myös käyttäytymisen malli. Tämä malli on mallinnettava ulos, kerrottava, kommunikoitava, jaettava ja näytettävä käytännössä. Työntekijät saavat suurimman annoksen yrityksen sisäistä viestintää.  Empatian puute karkaa ovista ja ikkunoista ulos maailmalle, jos hoidat tämän viestinnässä huolimattomasti. Merkityksen rakentaminen ei ole lasten leikkiä. Toteuta se mitä luvataan ja rajaa luvattavat asiat mahdollisiksi toteuttaa.

Se, mitä pidimme itsestäänselvänä on nyt levällään. Kaikki kommunikointi, rituaalit ja mittaamiset rakentuvat nyt uudelleen. Standardit muuttuvat. Uusi tarkoitus löytyy kaiken tämän keskeltä. Meillä on ikävä vanhaa aikaa ja vanhoja tuttuja rituaaleja. Kaiken kaikkiaan olemme kaikki tässä samassa liemessä pandemian kanssa. Kokemus on kollektiivinen. Valitse sanasi tarkkaan tämän uuden ajan edessä. Mikään ei ole nyt niin tärkeää kuin olennaisen viestinnän äärelle keskittyminen.

Sosiaalisten kanavien kuuntelun taito

Sosiaalisten kanavien kuuntelu on välttämätöntä. Katso eteesi niin näet mitä tapahtuu. Laput pois silmiltä ja korvilta!

Kuuntelu ei ole pelkästään suoraviivaista viestien lukemista ja niihin vastaamista. Se on sisällön tulkitsemista ja vertaamista kilpailijoiden sisältöihin. Kuuntelun tulee ulottua kaikkiin suunnittelijoista tekijöihin. Mutta miten ääni saadaan kuulumaan sinne asti? Sisäinen viestintä pitää muuntaa systemaattisesti tiedoksi asiakasrajapinnassa työskenteleville ja tarvittaessa jalostaa valmiiksi hyödynnettävään muotoon. Kerro ajoissa heikoistakin signaaleista sinne missä informaatiota voidaan yrityksessäsi hyödyntää. 

Varaudu aina siihen, että yritystäsi ei tägätä, jos siitä puhutaan negatiivisesti. Ihmiset eivät halua leimautua hankaliksi. Henkilöbrändäys ei ole enää niin uusi asia, etteikö ostava joukko sitä osaisi hyödykseen käyttää. Eri asia ovat mielensäpahoittajat ja toisten puolesta mielensäpahoittajat, he ovat kuitenkin vähäisempi määrä kuin hiljaajupisijat. Siksi on erityisen tärkeää kuunnella heikkoja signaaleja tarkasti.

Älä jätä tykkäämättä asiakkaasi hyvää palautetta oli se pieni tai suuri. Myös yrityksesi osaamisen sisällä tapahtuvaan keskusteluun voi ottaa osaa. Ja tämä kaikki on ihan helppoa, jos tiedät miten yrityksesi puhuu. Määritä äänensävy ja etene. Muista että yksilön voimaa ulottuu hänen verkostoihinsa asti.

Yritykset, jotka ovat ottaneet kuuntelun tosissaan ja joilla yhteisön hallinta on jo hyvällä tasolla, ovat hyötyneet tästä näinä vaikeina aikoina. Silloin yrityksellä on jo rakennettuna taustajoukot, jotka ovat valmiita kuulemaan ja joita voi kuunnella. Vahva, hyvä sanoma empaattisella lähestymiskulmalla ja omalla tyylillä luo turvallisuutta sekä harmoniaa.

Relevantit sisällöt ja videot

Kuuntelemalla pääset kiinni relevanttiin ja asiakasta sitouttavaan sisältöön. Jos olet vasta aloittamassa sisällön tuotantoa, niin aloita kuuntelu heti ensimmäisestä sisällön tuottamisesta alkaen. Sisällön ja erityisesti relevantin sisällön tuottaminen videomateriaaleiksi on tärkeää. Pelkkä hauskuus tai kaunis video ei riitä. Kosketuspinta halutun todellisuuden luomiseksi on rakennettava yritykselle tärkeistä elementeistä ja luonnollisesti asiakkaan näkökulmasta. Mitä sisältöä asiakkaasi tarvitsee ennen ostopäätöksen lukitsemista? Mitä pitää tapahtua ostopäätöksen jälkeen, jotta maku suussa ei ole tunkkainen? Mikä vakuuttaa asiakkaasi oikean päätöksen tekemisestä?

Saavutettavuus on tullut jäädäkseen ja kohdentaminen on muuttunut

Se, miten haluaisit markkinointia ja sisältöäsi vastaanotettavan, ei välttämättä ole se tapa miten sitä kulutetaan. Ei ole ainoastaan tärkeää sanoa kaikkea tai kerralla, vaan pysyä olennaisessa ja kuljettaa asiakasta matkalla pitkäjännitteisesti. Sisällön laadun yhtenä kriteerinä on sen saavutettavuus. Saavutettavuus niin tekoälyisille roboteille kuin oikukkaammille ihmisille joilla on yksilölliset ja yhteisölliset tunteet. Tämä ei saa jäädä sitten kun joskus -vaiheeseen. Pahimmillaan puhut ulospäin erilaisella äänellä ja osaamisella kuin myyntisi henkilöt, olivatpa ne robotteja tai ihmisiä. On oltava lähtökohta, tavoite, ja sen ympärille rakentuu toteutuskelpoinen suunnitelma kaikilla herkuilla ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

Säännökset ja säädökset suojata meitä liialliselta tunnistamiselta ja hyperkohdistamiselta ovat astuneet voimaan. Niiden vaikutukset mainonnan kohdentamisen suhteen jäävät nähtäväksi. Näiden mutkistuminen ei edelleenkään poista sitä faktaa, etteikö asiakkaan tunteminen olisi ensiarvoisen tärkeää jokaisen markkinointipäätöksen tekijän pöydällä. Yhtäkään ilmiötä ei synny ilman särön luomista rohkeasti monikanavaisessa ympäristössä. Mielipiteet tulevat jakautumaan ja voit itse kokeilla olla osa suurempaa ilmiöiden kokonaisuutta tai itse uusi ilmiö. Voit jo varmasti tästä päätellä kumman luominen vaatii todennäköisesti pidemmän polun, isoa ajattelutyötä sekä luovaa ja mitattavaa tarttumapintaa. Se, joka rohkenee kysyä yleisöltä ja jonka takana seisoo pieni tai suuri timanttinen henkilöiden tiimi, saa aikaan ihmeitä vuonna 2021.

Automaatio ja monikanavaisuus osana arkea

Markkinoinnin automaatio. Saatat jo huomaamattasi käyttää tätä hyödyksesi. Esimerkiksi voit seurata sähköpostiesi klikkauksien määrää tai määritellä mainoksesi näkyvyyden tiheyttä digitaalisessa markkinoinnissa. Kuulostaako tutulta? Automaatio helpottaa työtä, mutta automaation taustalla sinä teet päätöksen, siitä mitä automatisoit. Valmiit vastaukset, opetetut sisällöt ja seuranta jättävät tilaa sekä luovat parempia mahdollisuuksia tehdä oikeita vastauksia. Kun asiakas saa sen mitä tuli hakemaan, hän ei pelkästään ylläty, vaan suorastaan ilahtuu. Tämä ei ole tapahtunut yhdessä yössä eikä tämä tule häviämään yhdessä yössä. Mitä muuta on edessä automaation saralla ja kuinka suuresti sitä tulet hyödyntämään pirstaloituneessa ja monikanavaisessa markkinoinnin kentässä on kiinni resursseistasi, omasta kiinnostuksestasi ja kumppaneiden laadusta. Kirvestä ei parane heittää kaivoon, sitä saattaa tarvita. Askel kerrallaan matkaa tehdään.

Nyt viimeistään on hyvä myös havahtua kanavamäärään. Rajaaminen on avainsana. Jos ahmii enemmän kuin pystyy, on nopeasti pulassa. Omien yksityisten kanavien ylläpito on usein helpompaa ja nopeampaa kuin yrityksille tuotettava sisältö. Miksi? Siksi, ettei yritys oikeasti ole sinä tai minä vaan jotain kuvitteellista ja kokoelma ihmisiä. Mitä tarkemmin tiedät miten se käyttäytyisi missäkin oletetussa tilanteessa henkilöroolissa, sitä tarkemmin tiedät miten yritys toimii monikanavaisessa ympäristössä, mitkä ovat tärkeimmät asiat ja mihin ei kannata panostaa. Tähän tietysti auttaa myös oletettujen tietojen otteesta luopuminen ja riuskasti datan analysointiin tarttuminen. Helpottamaan voi ottaa avuksi vielä automaation ja taas voi katsoa elämää yrityksen markkinoinnin silmin viikon, kahden tai kuukauden - ellei jopa vuoden eteenpäin. On helpompi hengittää rauhassa tulevaa, kun tietää miten asiakkaat mahdollisesti reagoivat tai jättävät reagoimatta.

Visuaaliset trendit

Rauhalliset ja taitetut värit, jotka luovat turvaa ja jopa nostalgista oloa (muted colors)
Datan kokoaminen ymmärrettävään ja yhdellä silmäyksellä nähtävään kokonaisuuteen
Geometriset muodot ja kuviot
Luovat ikonit ja flätti ovat ottamassa valtaa kuvapankkikuvien tilalle
Klassiset Serif perheen fontit
Villit 3D typografiat. Näkyivät jo 2020, mutta jatkavat kulkuaan 2021.
Kaoottinen typografia huomiota herättävänä vahvana elementtinä, statement tyylisenä nostona
Pilkottu slidemäinen esitystapa, joka ottaa mallia somemaailman stooreista
Vahvasti tekstitetyt videot, jotka voivat myös pelkästään perustua tekstisisältöön
Luonnonomainen visualisointi ja luonnonmukaisuuden tuominen pakkausmateriaaleihin asti
Moneen taipuvat ja vahvaa tunnelmaa luovat sarjakuvamaiset, villit ja mahdottomaltakin tuntuvat kuvitukset, jotka jättävät intensiivisen muistijäljen katsojalle
Voxel Art eli 2D pixelit, mutta 3D muodossa
Monokromiset eli vahvasti yhden värin paletit tai kahden sävyn paletit
Autenttisuus
Retro, mutta futuristisella otteella

Lähteet:
https://www.accenture.com/us-en/insights/interactive/fjord-trends-mapping-out-new-territory

2021 Digital Marketing Trends Falcon.io
Social media trends in 2020 Sprout Social

https://venngage.com/blog/graphic-design-trends/#:~:text=Graphic%20Design%20Trends%202021%3A,Flat%20Icons%20%26%20Illustrations
https://graphicmama.com/blog/graphic-design-trends-2021/#voxel-design-trend-2021
https://www.socialmediatoday.com/news/11-graphic-design-trends-for-2021-infographic/589518/

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje