Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on verkkopalvelun sisältöjen muokkaamista hakukonetta puhuttelevaan muotoon. Sen avulla yrityksesi nousee esille verkon hakutuloksissa, kun asiakkaasi etsivät tarjoamiasi palveluja tai tuotteita.

Mihin hakukoneoptimointia tarvitaan?

Hakukoneoptimoinnin ajatuksena on olla kumppanina hakukoneiden algoritmeille. Tavoitteena on saada verkkosivujen tekstisisällöt vastaamaan niihin hakukoneessa tehtyihin hakuihin, jotka ovat liiketoimintasi kannalta oleellisia. Silloin sisältöjen on oltava helposti ymmärrettävässä sekä loogisesti eheässä ja teknisesti moitteettomassa muodossa. 

Kun tekoäly ymmärtää sisällöt, pystyy se tarjoamaan vastauksia hakukoneelle. Loogisesti eheät sivut sisältävät sanastoa, jota esiintyy myös yrityksen somessa ja hakukonemainonnassa; avainsanojen kautta verkkopalvelun tai -palveluiden elementit voidaan sitoa yhteen. Teknisesti moitteeton esitystapa auttaa taas tekoälyn algoritmia löytämään asiat nopeasti.

Hakukoneoptimoinnin kolme tehtävää

Verkkopalvelun hakukoneoptimoinnin kolme keskeistä osaa ovat palvelumuotoilu, sisällöntuotanto ja tekniset edellytykset ja yhteydet toisiin verkkopalveluihin. 

Palvelumuotoilu on hakukoneoptimoinnin kulmakivi: jos ei ole selvää, mitä myydään tai mistä viestitään, ei voi tuottaa selkeää viestiä hakukoneitakaan varten. Tyypillisesti yrityksillä on useita tulonhankkimismenetelmiä, jolloin palvelut jaetaan sivuilla palvelumuotoilua hyödyntäen. Pyrkimyksenä on saada kaikki avainviestit selkeästi kuvattuna kaikkiin yrityksen verkkopalveluihin, kukin osa-alue omaan kategoriaansa eriytettynä.

Seuraavaksi hakukoneen pitää tunnistaa sisällöt. Jotta sivujen tekstit saadaan muutettua laadukkaiksi hakutuloksiksi, tulee tekstisisältöjä olla verkkosivuilla riittävästi. Lisäksi sisällöillä tulee olla selkeä sijainti eli yksilöity verkko-osoite ja niiden tulee vastata selkeästi yhteen tai useampaan kysymykseen.

Tekniset edellytykset hakukoneoptimoinnissa ovat hyvin samankaltaisia kuin mitä vaaditaan saavutettavalta viestinnältä. Huomio kohdistuu tekstien kappalejakoon, pää- ja väliotsikoiden käyttöön sekä loogisisiin ja yksilöiviin verkko-osoitteisiin. Myös sivujen elementteihin ja kuviin lisätyt metatiedot tukevat sivujen löydettävyyttä.

Yhteyden merkitys toisiin verkkopalveluihin korostuu hakukonemarkkinointia tehdessä (Search Engine Marketing, SEM). Hakukone antaa mainoksilleen laatupisteitä sen mukaan, miten hyvin ne vastaavat sisältöjä, joihin mainos kävijöitä ohjaa. Mainos toimii siis hakukoneoptimoinnin tavoin: sen tavoitteena on tuottaa laadukkaita vastauksia tiedon etsijälle. Siksi hakukonemainonta on suunniteltava palvelumuotoilusi mukaan – saman mallin mukaan, jolla olet suorittanut hakukoneoptimoinnin verkkopalveluusi.

Lopulta hakukoneen tarkoitus on kuitenkin vastata ihmisten tarpeisiin. Laadukkain SEO-työ ilmenee siinä, mitä ihminen näkee siirtyessään verkkosivuille. Verkkopalvelun piilo-osiossa olevat tiedot ovat korkeintaan avustavia laadun arvioimisessa. Tärkeintä ovat laadukkaat, ihmisille kirjoitetut sisällöt.
 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje