Lassen Luomu -tuotemerkin alla viljellään luonnonmukaisia kasviksia koko Suomen iloksi. Luomuviljely on Kulmalan Puutarhalla enemmän kuin työ – se on elämäntapa ja intohimo, jota yrityksessä on vaalittu jo vuodesta 1996.

Kulmalan Puutarhan kaltaisen yrityksen markkinointitarpeisiin on vastattava toimilla, jotka herättävät asiakkaissa luottamusta. Siksi käännyimme käyttäjistä vaikutusvaltaisimpien puoleen – vaikuttajiin!

Lähtökohdat 

Lassen Luomun kesäkampanjan tavoitteena oli lisätä yrityksen bränditietoisuutta olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Lähtökohtana oli tuoda esille tapoja, joilla Lassen Luomun tuotteita voi käyttää niin arjessa, juhlassa kuin vaikka mökkituliaisina. Tarkoituksena oli avata myös näkymiä puutarhan arkeen sekä kertoa tuotteiden terveyshyödyistä. 

Kampanjassa sisällöt jaettiin asiapitoisiin resepteihin, humoristiseen sisältöön ja vahvan fiiliksen julkaisuihin luomutuotteiden herkullisuudesta. Vaikuttajakampanjassa vaikuttajien tehtävänä oli tuoda Lassen Luomun tuotteet osaksi arkea ja juhlaa. Vaikuttajien valinnassa huomioitiin sisällön laadun lisäksi vaikuttajien seuraajakunnan maantieteellinen jakautuminen.

Kampanjan tavoite oli selkeä: luoda asiakkaalle vahva mielikuva Lassen Luomun tuotteesta, jotta se tulisi valituksi kaupan hyllyltä ostoskoriin kilpailevien tuotteiden joukosta. Tämä ei ole helppoa sillä kuluttajat usein automaattisesti ostavat itselleen jo tuttua brändiä.

 

Strategia

Strategiaksi kesän kampanjalle valittiin hybriditoteutus. Vaikuttajakampanjan rinnalla Lassen Luomu jatkoi yrityksen oman sisällön säännöllistä tuottamista sosiaalisen median kanavissaan. Vaikuttajat lisäsivät omaan kampanjaansa aidon kuluttajanäkökulman.

Vaikuttajiksi valittiin mahdollisimman samaistuttavia henkilöitä, “taviksia”, joiden kanavat sisälsivät samojen arvojen mukaisia julkaisukokonaisuuksia kuin mitä kampanjan sisällöltä toivottiin. Vaikuttajaa valitessa huomioitiin myös heidän seuraajien sijainti sekä tapa tuottaa yhteistyöpohjaista sisältöä raikkaalla otteella. 

Vaikuttajien kanavaksi valittiin Instagram, sillä siellä kampanja sai lentävän lähdön Lassen Luomun oman sisällöntuotannon mukaisesta kohdennuksesta. Kampanjan sisältöä jaettiin myös Facebookiin, ja videosisällöt julkaistiin Lassen Luomulle vasta perustetulla TikTok-tilillä. Sisältömuotoina käytettiin videoita ja still-kuvia karusellijulkaisuina.

Luova ratkaisu

Orgaanisissa julkaisuissa halusimme esitellä kaunista, valoisaa ja uudenaikaista puutarhaviljelyä. Tavoitteena oli kuitenkin välttää liian viimeisteltyjä julkaisuja, jotta niiden samaistuttavuus ja autenttisuus ei kärsisi. Puutarhassa työskentely on kirjaimellisesti käsityötä, sormet mullassa toimimista. Samaa ajatusta autenttisuudesta pidettiin ohjenuorana vaikuttajien sisältöjä kuratoidessa.

Toteutus

Ennen kampanjan käynnistämistä laadimme sisältösuunnitelman, joka vastasi asiakkaan tavoitteita. Suunnitelmassa vaikuttajakampanjalle luotiin aikataulu ja sisältöotsikot, ja julkaisut aikataulutettiin osaksi asiakkaan orgaanisia julkaisuja.

Vaikuttajien etsimisessä ja valitsemisessa käytimme Boksi-alustaa, joka on suunniteltu vaikuttajien ja brändien kohtauttamiseen. Boksi taipuu hyvin vaikuttajatyön koordinointiin, ja sen kautta oli mahdollista viestiä vaikuttajien kanssa ja ohjata heitä. Vaikuttajakampanjan yksityiskohtien suunnittelu toteutettiin yhdessä asiakkaan kanssa.

Kampanjan menestymisen kannalta oli keskeistä, että vaikuttajat saivat käsiinsä markkinoitavat tuotteet, joista heidän tuli kertoa. Tuotelähetykset ja julkaisut seurasivat aikaisemmin laadittua sisältösuunnitelmaa, jolloin kampanjan julkaisut sujuivat kuin itsestään. 

Vaikuttajien julkaisupäiviksi valittiin päivät, jolloin kasvukausi oli loistossaan. Sisältöjen valokuvaus ja videointi, editointi ja käsittely saatettiin hyvissä ajoin valmiiksi ennen julkaisupäiviä. Tulokset käytiin asiakkaan kanssa yhdessä läpi kampanjan päätyttyä.

Lassen Luomu -vaikuttaja­kampanjan tulokset 

Sisältöjen näyttökerrat:

33 900

(10 nano- ja mikrotason vaikuttajaa)

Sitoutumismäärä:

1 500

(Tykkäykset, kommentit, jaot ja sisällön tallennukset)

Lassen Luomun omien sisältöjen näyttökerrat:

44 000

(Facebookissa ja Instagramissa)

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje