Paimion kaupunki sai Kukelta tukea kiertotaloudesta viestimiseen. Artikkelisarjan myötä Paimio levitti tietoa alueellisista kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista ja onnistui kehittämään samalla viestintäänsä.

Kiertotalous on kestävän kehityksen megatrendi, josta on tullut tärkeä osa kuntien ja kaupunkien kehitysstrategiaa. Kiertotaloudesta viestimisessä Kuke sai auttaa Paimion kaupunkia, kun tarkoituksena oli lisätä tietoa kiertotaloudesta ja sen liiketoimintamahdollisuuksista Varsinais-Suomen alueella. 

Työ niveltyi osaksi Seitsemän seutukaupungin kiertotalousteemaverkosto -hanketta. Sen myötä Paimio osoitti vihreän siirtymän esimerkkiä useille eteläisen Suomen kunnille ja kaupungeille.

Lähtökohdat

Vuonna 2023 Paimion kaupunki halusi viestiä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia asia-artikkeleiden muodossa. Artikkelituotannon tavoitteena oli lisätä tietoa kiertotaloudesta osana Paimion kuntaviestintää sekä tehdä kiertotaloutta yhä tutummaksi paikallisille yrittäjille.
 

Strategia

Kiertotaloudesta viestiminen vaati huolellista suunnittelua sekä hallitun toteutuksen. Yhteistyö käynnistyi Paimion viestintätiimin kanssa alkukeskustelulla, jossa ideoitiin rakenne julkaistaville artikkeleille. Sen jälkeen luotiin julkaisusuunnitelma sisältöineen ja kehitettiin neljän artikkelin sarja, jossa kiertotalouden mahdollisuuksista oli tarkoitus kertoa eri näkökulmista.

Artikkelien julkaisualustana toimi Paimion kehitystyön oma alasivu Reborn In Paimio, jolla edistetään yritysten ja organisaatioiden kiertotalouden innovaatioita ja prosesseja. Julkaistujen artikkelien näkyvyyttä lisättiin somejulkaisuilla, joita Paimion kaupunki ja kaupungin työntekijät julkaisivat Paimion LinkedIn-kanavalla.

Toteutus

Kiertotaloudesta viestiminen vaatii vastuullista asennetta ja käsitteellistä tarkkuutta. Aihe on herkkä, sillä vihreän siirtymän ilmiöt ovat alttiita viherpesulle ja misinformaatiolle. Paimiossa kiertotalous on kuitenkin ollut jo pitkään osa alueen teollisuutta ja liike-elämää, mikä tarjosi artikkelien kirjoittamiseen valmiita näkökulmia.

Paimion kiertotalouden mahdollisuudet esiteltiin hanke-esittelyn lisäksi kolmen aihepiirin kautta. Alkuvuodesta kerroimme kiertotaloudesta osana Paimion kaukolämmön tuotantoa. Paimiossa lämmöntuotannon sivuvirtoja hyödynnetään osana kiertotaloutta, mistä paikallisella lämpöyhtiöllä on jo 15 vuoden kokemus.

Keväällä uutisoimme kestävän kehityksen muotitapahtuma Paimion muotiviikoista. Tarkoituksena oli kutsua tekstiiliyrittäjiä ja muodista kiinnostuneita tunnistamaan muodin ja tekstiiliteollisuuden mahdollisuudet kiertotalouden osana. Lisäksi artikkelin kautta haluttiin edistää alan eri toimijoiden verkostoitumista kestävän kehityksen nimissä.

Loppuvuodesta laadimme artikkelin kiertotalouden hyödyistä teiden rakentamisessa. Paimiossa vaikuttavien urakoitsijoiden esimerkillä osoitimme, miten teiden pohja- ja pintamateriaalien kierrättäminen lisää ympäristöystävällisyyttä ja tuo logistisia säästöjä infrahankkeiden tilaajille.

Artikkelit tuotettiin journalistin menetelmin haastattelemalla asianosaisia ammattilaisia. Juttujen tueksi valittiin sopivat valokuvat, jotka otettiin mahdollisuuksien mukaan haastattelujen yhteydessä.
 

Tulokset

Artikkelituotannon eri aihealueet, kaukolämpötuotanto, tekstiiliteollisuus ja tieinfra, valottivat kiertotaloutta useista eri näkökulmista. Kuke tarjosi Paimiolle sisällöntuotannon asiantuntemusta, ja autoimme myös haastateltavien kontaktoinnissa. 

Artikkelit otettiin hyvin vastaan ja niitä päädyttiin lukemaan erityisesti sosiaalisen median kautta. Lisää levikkiä saatiin ulkopuolisilta julkaisualustoilta, kuten Kunnallislehti Paimio-Sauvo-Kaarinassa sekä Paimion yhteistyökumppani Business Turun verkkosivulla. Tärkeänä onnistumisena ilmeni, että paimiolaisyritykset ilmaisivat itsekin halunsa toimia osana kiertotaloutta.

Artikkelisarja sai Paimion kaupungin aktivoitumaan myös sosiaalisessa mediassa, sillä kiertotaloudesta viestiminen oli hyvä perustelu kaupungin LinkedIn-tilin avaamiselle. Kaltaisten tulosten myötä Kuke auttoi Paimiota myös kehittämään omaa viestintäänsä.

 

Tässä linkit Kuken toimittamiiin artikkeleihin:

Kiertotaloushankkeen esittely 

Paimion Kaukolämpö ja kiertotalous

Paimion muotiviikot ja kiertotalous tekstiiliteollisuudessa

Kiertotalous tienrakentamisessa

 

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje