Salon seudulla pitkään toiminut Salon Hautaustoimisto Oy Saustila valitsi Mainostoimisto Kuken tekemään heidän sivuilleen verkkosivu-uudistuksen. Samalla yritys halusi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden suunnitella hautajaisia kotoa käsin. Sitä varten kehitimme suunnittelupalvelun.

Saustila on Salossa Helsingintiellä toiminut hautaustoimisto, joka on perustettu vuonna 1939. 85 vuoden aikana yritys on hoitanut salonseutulaisten hautauksia pieteetillä ja ammattitaidolla. 

Yrityksen asiakaspalvelusta on kuitenkin aikaisemmin puuttunut se, että verkkosivuilla tuotteet eivät olleet esillä, eikä hautajaisten suunnitteluun ole voinut vaikuttaa etukäteen ennen yhteydenottoa. Verkkosivujen käyttäjät kuitenkin vaativat kuitenkin käyttäjäkokemukselta yhä enemmän itsenäisyyttä, ja siihen Saustila halusi vastata.

Lähtökohdat

Verkkosivu-uudistuksen lähtökohtana oli siis asiakaslähtöisyyden vahvistaminen. Tähän tähdättiin päivittämällä verkkosivun ulkoasu sekä kiinnittämällä erityistä huomiota tuote- ja palveluesittelyihin. Tavoitteena oli tarjota selkeä ja informatiivinen käyttökokemus. 

 

Strategia

Verkkosivu-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita oli tuottaa ulkoasultaan houkutteleva ja käytettävyydeltään asiakaslähtöinen sivusto. Tarkoituksena oli helpottaa asiakkaiden sivuvierailua niin, että hautajaisjärjestelyjen tekemisestä tulisi mahdollisimman vaivatonta.

Uudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota tuotteiden ja palveluiden selkeään esilletuontiin. Hautaustoimiston palveluista haastavan tekee se, että asiakkaan tarve niille ilmenee aina vaikeana aikana. Silloin esillepanossa on osoitettava hienotunteisuutta. Kun hautaustoimiston tarjoamat vaihtoehdot on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi, helpottaa se asiakkaiden päätöksentekoa.

Tätä päätöksentekoa halusimme tukea proaktiivisesti. Verkkosivu-uudistuksen ohessa luotiin myös suunnittelupalvelu, joka mahdollistaa hautajaisten suunnittelun ennakkoon. Palvelu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden käsitellä ja suunnitella hautajaisia kotona, tuoden samalla asiakaskokemukseen lisäarvoa. Suunnittelupalvelun keskiössä oli dataan pohjautuvan asiakaskokemus, joka toimii samalla myynnin työkaluna.

 

Toteutus

Verkkosivujen uudistus käynnistettiin huolellisella ulkoasusuunnittelulla. Siinä erityinen paino oli brändin identiteetin vahvistamisessa kuvien ja värien avulla. Tavoitteena oli luoda verkkosivuille selkeä ja houkutteleva ulkoasu, joka heijastaisi yrityksen arvoja ja palveluja.
 
Jokaiselle palvelulle tehtiin oma laskeutumissivu, joka mahdollistaa paremman näkyvyyden hakukoneissa ja tarjoaa selkeän käyttöpolun potentiaalisille asiakkaille. Samalla panostettiin sivuston käyttäjäystävällisyyteen ja responsiivisuuteen, jotta kävijät saisivat optimaalisen kokemuksen eri laitteilla.

Uudistuksen viimeisenä vaiheena oli hautajaisjärjestelyiden suunnittelupalvelu. Palvelu rakentuu useasta valintavaiheesta, jotka täytettyään asiakas saa suuntaa antavan kustannusarvion suunnitelluille hautajaisille. Suunnittelupalvelun keskeisenä tavoitteena oli mahdollistaa suoraviivainen ja nopea asiakaskontakti. Tämä oli omiaan edistämään parempaa palvelua ja asiakastyytyväisyyttä.

Tulokset

Uudistettu verkkosivusto heijastaa Saustilan ammattitaitoa ja arvoja. Sivuston odotetaan välittävän vahvemmin yrityksen sitoutumista laadukkaaseen palveluun ja asiakaslähtöisyyteen.

Erityistä lisäarvoa uudistukselle tarjoaa uusi suunnittelupalvelu, joka merkittävästi helpottaa asiakkaita hautajaisten suunnittelussa. Palvelu ei ainoastaan täydennä verkkosivuja, vaan myös avaa uuden ulottuvuuden asiakaskokemukseen. Asiakkaat voivat nyt entistä paremmin valmistautua läheistensä hyvästelemiseen, mikä vahvistaa Saustilan asemaa hautajaisjärjestelyiden palveluntarjoajana.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa uutiskirje